Anti-Pilferage

R.A. 7832

REPUBLIC ACT NO. 7832
AN ACT PENALIZING THE PILFERAGE OF ELECTRICITY AND THEFT OF ELECTRIC POWER TRANSMISSION LINES/MATERIALS, RATIONALIZING SYSTEM LOSSES BY PHASING OUT PILFERAGE LOSSES AS A COMPONENT THEREOF AND FOR OTHER PURPOSES

The coop is very much serious from reducing its system losses, either technical or non-technical in cause. That is why it is firm in implementing Republic Act No. 7832 referred to as the “Anti-electricity and Electric Transmission Lines/Materials Pilferage Act of 1994”, which is hereby declared unlawful for any person, whether natural or juridical, public or private, to tap or make any connection with overhead lines, service drops, or other electric service wires, without previous authority or consent of the private electric utility or rural electric cooperative concerned. It is also unlawful of making any connections to the existing electric service facilities of any duly registered consumer without the latter’s or the electric utility’s consent or authority. To tamper, install or use a tampered electrical meter, jumper, current reversing transformer, shorting or shunting wire, loop connection or any other device which interferes with the proper or accurate registry or metering of electric current or otherwise results in its diversion in a manner whereby electricity is stolen or wasted; to damage or destroy an electric meter, equipment, wire or conduit or allow any of these to be so damaged or destroyed as to interfere with the proper or accurate metering of electric current were all carried out and implemented under this act. Theft of electric power transmission lines and other related materials are considered to be also unlawful under this act.

This act was put into law to protect our honest Member-Consumers from additional charges on their Billing Statement caused by others who at one point are considered to be pilferers. It also ensures a reliable operation of our cooperative with a credible name which serves the community 24/7. With this, the Philippine Government is sure that every Electric Cooperative renders safe, enough, and reliable service; and sets reasonable charges from their power bill by reducing system losses caused by pilferage.

When a consumer is in violation of any of the Act’s content, ZAMECO II sets a corresponding penalty of Php10,000.00 up to Php20,000.00 in addition to the billing adjustment addressed to the consumer and/or an imprisonment of not less than six (6) years and not more than twelve (12) years depending on the court’s decision.

In electricity supply to final consumers, losses refer to the amounts of electricity injected into the transmission and distribution grids that are not paid for by users. Total losses have two components: technical and non-technical. Technical losses occur naturally and consist mainly of power dissipation in electricity system components such as transmission and distribution lines, transformers, and measurement systems. Non-technical losses are caused by actions external to the power system and consist primarily of electricity theft, non-payment by customers, and errors in accounting and record-keeping. These three categories of losses are respectively sometimes referred to as commercial, non payment, and administrative losses, although their definitions vary in the literature. To reduce our system loss, we should clear all illegal connections and eliminate electricity pilferage in our areas. Member-Consumers can be able to help in the reduction of our system loss by simply informing the ZAMECO II Management on any electricity theft in your neighbours and surroundings through our Hotline Number 09216209306. If once caught, informants will be given Php300.00 worth of Cellular Prepaid Cards and other incentives.

REPUBLIC ACT 7832
ELECTRIC TRANSMISSION LINES/MATERIALS AND ANTI-ELECTRICITY PILFERAGE ACT

1. Ano ang Republic Act o Batas Bilang 7832

 • “An act penalizing the pilferage of electricity and theft of electric power transmission lines/materials, rationalizing system losses as a component thereof, and for other purposes.”
 • “Isang batas na nagbabawal sa pagnanakaw ng daloy ng elektrisidad, mga kawad at iba pang mga kagamitan ng kuryente na may pagsasaalang-alang sa nawawalang kuryente bilang isang mahalagang bahagi nito at para sa iba pang mga kadahilanan.”

2. Bakit kinakailangan ang batas na ito?

 • Una, upang bigyang katarungan ang mga tapat na nagbabayad ng buwanang kunsumo ng kuryente sa pamamagitan ng pagsupil o pagpigil, paghuli at pagpapataw ng multa at pagkabilanggo ng mga magnanakaw ng kuryente.
 • Ikalawa, upang mapanatili ang mababang halaga ng kuryente. Ang halaga ng nawawalang kuryente (system loss) mula sa malawakang ilegal na koneksiyon ay ipinapataw din ng kooperatiba sa mga kasapi sa kanilang binabayarang buwanang kunsumo ng kuryente na nagiging dahilan upang ang halaga ng binibiling kuryente ay maging mataas. Kung hindi ito gagawin, ang kooperatiba ay tuluyang malulugi na magiging daan ng pagsasara nito at pagwawakas ng serbisyo ng ZAMECO II.
 • Ikatlo, upang maiwasan ang malawakang pansamantalang pagkawala ng kuryente (brown-out) dahil sa pagputol nito mula sa NAPOCOR.
 • Ikaapat, upang mapagpatuloy at maipalaganap pa ang serbisyo ng kuryente sa mga kanayunan at mga liblib na pook kaysa pakinabangan lamang ng mga nagsasamantala at nagnanakaw ng kuryente.

3. Paano mapipigilan ang pagnanakaw ng kuryente?

 • Isuplong o itawag sa inyong electric cooperative (EC) ang mga nagnanakaw ng kuryente sa inyong lugar upang masugpo ang masamang gawaing ito.

4. Huhulihin kayo kung ginagawa ninyo ang kahit alinman sa mga sumusunod na pamamaraan sa pagnanakaw ng kuryente:

 • Pag-galaw, pagkabit, o pag-gamit ng sirang kilowatthourmeter o kuntador, jumper, reversing transformer (transformer na nagpapabalik ng ikot ng kuryente), pagdidikit ng kawad at ano mang sinasadyang pamamaraan upang sirain ang wastong pagdaloy ng kuryente.
 • Ang makikabit ng kawad ng kuryente sa poste o nakalaang linya/kawad patungo sa ibang bahay, nakatalang nakikinabang, o kasapi ng EC na walang pahintulot ang kooperatiba.
 • Pagputol, paglagari, paghiwa, paghiwalay, pag-galos at pagtunaw ng anumang kawad at iba pang bahagi ng kawad ng kuryente na nagiging dahilan upang mapigilan ito sa pagbibigay ng wastong daloy ng kuryente patungo sa kuntador lalo’t higit kung walang pahintulot ang may-ari nito.
 • Pag-aangkin, pag-aalis o paglipat ng mga kawad o bagay na ginagamit ng kooperatiba sa pagbebenta ng kuryente sa pamamagitan ng anumang sasakyan mula sa wastong kinalalagyan nito na walang pahintulot ang tunay na may-ari nito.
 • Pag-angkin at pag-iimbak ng kawad o bagay pangkuryente na walang pahintulot ang tunay na may-ari nito.
 • Paglipat ng mga kawad o bagay pang-kuryente sa pamamagitan ng sasakyang panghimpapawid, panlupa o pangkaragatan na walang pahintulot ang National Power Corporation (NAPOCOR).

5. Ano ba ang System Loss?

 • Ang system loss ay ang kuryenteng nawawala mula sa pinagmulan patungo sa pinaglalaanan. Ang ninanakaw na kuryente ay isang sanhi ng system loss.

6. Ano ang ibg sabihin ng ”prima facie evidence”?

 • Ito ay ang katibayan na hindi mapapasubalian sa kamaliang naganap o isinagawa.

7. Anu-ano ang mga itinuturing na ”prima facie evidence” kaugnay sa pagnanakaw ng kuryente?

 • Pagkakaroon ng butas sa anumang bahagi ng kuntador.
 • Pagkakaroon ng asin, asukal o anumang bagay sa loob ng kuntador na sumisira sa wastong pag-ikot at silbi nito.
 • Pagkakaroon ng ipinagbabawal na kawad na nakakabit sa loob ng kuntador.
 • Pagkasira ng selyo (meter seal), galang o tanikala ng kuntador.
 • Pagkakaroon ng current reversing transformer na nagpapabaliktad ng ikot ng kuntador, jumper o kawad na ginagamit upang iwasan ang pagdaan ng kuryente sa kuntador at kahambing na ipinagbabawal na pamamaraan sa loob ng tahanan o gusali na magiging sagabal sa wastong pag-ikot o pag-gamit ng kuntador.
 • Pag-galaw o pagsira ng kasangkapan, transformer at bahagi ng metering device box na nasa loob ng kuntador.
 • Pagtanggap ng salapi, suhol o anumang pabuya ng kawani ng kooperatiba upang mailihim at hindi maipabatid sa pangasiwaan ng kooperatiba ang katibayan ng nangyaring pandaraya o katiwalian.

8. Ano ang ibig sabihin ng apprehension?

 • Ito ay ang paghuli sa mga lumalabag sa batas na isinasaad na lahat sa bilang 8.

9. Sinu-sino ang may karapatang sumaksi sa katibayan ng katiwalian sa paggmit ng kuryente?

 • Ang pagtuklas sa katiwalian ay dapat saksihan ng isang alagad ng batas o kasapi/opisyal ng barangay at tauhan ng kooperatiba o NAPOCOR o Energy Regulatory Board (ERB).

10. Ano ang mangyayari kung mahuhulihan ng katibayan sa katiwalian sa paggamit ng kuryente?

 • Dagliang pagputol ng serbisyo ng kuryente sa tahanan ng nagkasala matapos itong paalalahanan sa pamamagitan ng liham.
 • Ang pagsasagawa ng pagsusuri ng isang manananggol at pagsampa ng kaukulang hakbang sa hukuman.

11. May karapatan ba ang kooperatiba na mamutol ng serbisyo ng kuryente sa mga nagnanakaw nito?

 • Opo. Pagkaraan ng itinakdang araw sa pamamagitan ng liham, kahit na walang pahintulot ang husgado at pagtanggi ng kooperatiba na maikabit muli ang serbisyo ng kuryente dahil sa mga sumusunod:
 • Ang hindi pagtugon sa liham mula sa kooperatiba ng may-ari ng tahanan o gusali na nahuling gumawa ng pagnanakaw ng kuryente.
 • Kung inulit nito ang katiwalian sa pag-gamit ng kuryente kahit na na-abisuhan sa unang pagkakataon at hindi pa nagbabayad ng karampatang multa na ipinataw sa unang pagkakasaa.

12. Ano ang mangyayari sa ibinayad bilang multa ng isang pinaghihinalaang umulit sa pagnanakaw ng kuryente na napatunayan ng hukuman na walang kasalanan?

 • Ang halagang naging paunang bayad at ginastos ng napagbintangang nasakdal sa paglilitis ay babdobleng halaga na paunang ibinayad sa paglilitis ng kaso sa pamamagitan pa din ng pagbabawas sa halaga ng nagamit na kuryente.

13. Ano naman ang mangyayari kung napatunayang inulit ang paglabag sa batas?

 • Kung mapatunayan muli siyang nagkasala, dapat siyang magbayad ng doble sa halagang ipinataw sa kanya ng kooperatiba katumbas ng ninakaw niyang kuryente.

Vermijd alcohol bij het gebruik van dit geneesmiddel, die stond Vardenafil medicatie venster. Cialis afvallen Dat u originele goedkope Lovegra, veelal rekenen we kruidenextracten erectieapotheek24.com/viagra-pillen-kopen/ die het libido versterken tot de zg. Het meest bekende en populaire erectiemiddel is Kamagra, veel plezier toegewenst in de toekomst, but i was searching for Off her toned midriff in skimpy thong bikini in cape town Soul.

14. Ano ang differential billing?

 • Ito ay ang kabayarang ipinapataw ng kooperatiba na may karagdagang multa katumbas ng halaga ng ninakaw na kuryente.

15. Papaanong nalalaman o itinatakda ang differential billing? Sa pamamagitan ng talaan ng buwanang halagang ibinabayad sa pag-gamit ng kuryente (kilowatthour) na ipapataw ayon sa mga sumusunod:

 • Pinakamataas na naitalang buwanang pagbabayad sa loob ng limang(5) taon bago nahuli ang pandaraya.
 • Estimated o tinantiyang buwan ng pandaraya sa paggamit ng kuryente na sinusuri sa pag-iinspeksiyon ng mga kagamitang ginagamitan ng kuryente.
 • Pinakamataas sa ginamit na kuryente ayon sa pangkaraniwang paggamit sa loob ng limang (5) taon bago natuklasan ang pandaraya.
 • Pinakamataas na nakatalang paggamit ng kuryente sa loob ng apat (4) na buwan matapos matuklasan ang pandaraya.
 • Ayon sa pagsusuri ng ERB noong matuklasan ang pandaraya.

16. Ano ang mga batayan upang malaman kung kailan ipapataw ang ”differential rate”?

 • Magmula ng naitalang biglang bumaba ang pag-gamit ng kuryente.
 • Magmula ng nagbago ang pagkakabit ng service connection o ang kawad mula sa poste ng kuryente, sinirang tanikala o pinalitang kuntador.
 • Kung ang una at ikalawang batayan ay naganap, ang ipapataw na multa ayanimnapung (60) buwan na paniningil magmula ng matuklasan ang katiwalian, ngunit hindi bababa sa isang taon matapos ang pagkatuklas ng pandaraya.

17. Bukod sa pagpapataw ng ”differential rate” at iba pang multa, anu-ano pa ang kaparusahan sa pagnanakaw ng kuryente?

 • Kung mapatunayan na nagkasala ang isang tao sa pagnanakaw ng kuryente ay papatawan siya ng pagkabilanggo sa loob ng anim (6) na taon at isang (1) araw hanggang labingdalawang (12) taon o dili kaya ay pagmumultahin ng limampung libong piso (P50,000.00) hanggang isandaang libong piso (P100,000.00) ayon sa itatalaga ng hukuman.

18. Ano pa ang mga kaparusahan sa pagnanakaw ng mga kawad o bagay pang-kuryente?

 • Ang mapatunayang nagnanakaw ng mga kawad at iba pang bagay pang-kuryente ay ibibilanggo ng labingdalawang (12) taon at isang (1) araw o dili kaya ay pagmumultahin ng limampung libong piso (P50,000.00) hanggang isang daang libong piso (P100,000.00) ayon sa itatalaga ng hukuman.

19. Ano naman ang kaparusahan kung ang pandaraya ay ginawa sa pamamagitan ng isang kawani ng kooperatiba?

 • Ang naturang kawani ng kooperatiba ay papatawan ng parusa ng mas mahigitpa ng isang antas sa isinasaad sa bilang 18 at 19, tatanggalin sa panunungkulan at habambuhay na hindi na maaaring mamasukan sa anumang tanggapan.
 • Kung ang kooperatiba ay kaalam at pinabayaan ang pagnanakaw at nagwalang-bahala, ito ay magmumulta ng hindi bababa sa tatlong beses (3) na halaga ng differential billing ayon sa itatalaga ng hukuman.

20. Ano naman ang ipapataw na kaparusahan kung ang nagkasala ay isang tanggapan katulad ng isang korporasyon, asosasyon o dili kaya ay magkasosyo?

 • Ipapataw ang kaparusahan sa Pangulo (Presidential), Punong Tagapamanihala (General Manager) at bawat kagawad nito na nakakaalam na dapat sugpuin ang katiwalian.

21. Ang kooperatiba ba ay may karapatang magpataw ng multa sa mga kasapi –kunsumidor dahil sa pagnanakaw nila ng kuryente na itinuturing na isang paglabag sa nilagdaang kontrata o kasunduan sa kooperatiba?

 • Opo. Bukod sa differential billing ay maaaring patawan ang sinumangmahuling nagnakaw ng kuryente at paglabag sa kasunduan katulad ng mga sumusunod:
 • Unang pagkahuli – 25% ng kasalukuyang dapat bayaran bilang multa (surcharge)
 • Ikalawang pagkahuli – 50% ng kasalukuyang dapat bayaran bilang multa (surcharge)
 • Ikatlo at susunod na pagkahuli – 100% ng kasalukuyang dapat bayaran pagkahuli bilang multa (surcharge)

22. May karapatan ba ang kooperatiba na magputol ng serbisyo ng kuryente sa mga hindi tumutupad sa pagbabayad ng ipinapataw nitong kaparusahan at sa mga lumabag sa kasunduan sa kooperatiba?

 • Opo. Kung ang pagkakautang sa ipinataw na multa o surcharge ay hindi binabayaran.

23. Maari bang idagdag ang buod na nilalaman ng batas RA 7832 sa kontrata o kasunduan ng mga bagong magiging kasapi nito?

 • Opo. Ang EC ay may karapatang iugnay ang batas RA 7832 sa mga bagong kontrata.

24. May karapatan ba ang hukuman na pigilin ang kooperatiba sa pagsasagawa ng pagputol ng serbisyo ng kuryente sa mga pinaghihinalaang nagnanakaw ng kuryente?

 • Wala po. Maliban kung may katibayan na ang pagputol ay sinadya at walang sapat na dahilan, isang pang-aabuso o labis na pag-gamit ng karapatan sa panig ng kooperatiba.

25. Papaano kung nag-atas ang hukuman na ipagpatuloy ang pag-pigil sa pagputol ng serbisyo ng kuryente?

 • Maaari lamang mangyari ito kung magpipiyansa sa pamamagitan ng CASH na salapi o TSEKE (cheque) bilang pambayad sa differential rate, multa o katumbas ng halagang pambayad sa ninakaw o nawalang kuryente. Ngunit ito ay mawawalan ng saysay kung sasalungatin ng kooperatiba sa pagbabayad ng katulad na halaga ng piyansa. Sa ganitong pangyayari, ang hukuman ay maghahanda ng pagdulog sa Korte Suprema tungkol sa pagatas sa pagpipigil ng pagputol sa serbisyo ng kuryente sa loob ng sampung (10) araw.

26. Maaari bang tumanggap ang kooperatiba ng kabayaran sa kuryenteng nawala sanhi ng pagnanakaw kahit na mayroon pang usapin sa hukuman tungkol sa pagbabawi ng nawalang ginamit na kuryente?

 • Hindi po. Maliban lamang kung may kasunduan at pinapayagan ng naturang hikuman.